usd:
79,65 с
eur:
82,23 с
rub:
1,36 с
Бүгүн
+26,0 ... +27,6 °С
Ачык
Эртең
+24,7 °С
Булуттуу
Бүгүн
+26,0 ... +27,6 °С
Ачык
Эртең
+24,7 °С
Булуттуу