Жарыя кошуу

 
 
jpg,png,gif,jpeg,webp (512,0 МиБ) (800x360)
Баа
 
Үтүр аркылуу бир нече телефонду көрсөтүүгө болот.
Email
Кошумча опциялар
Премиум жайгаштыруу
Акы төлөнүүчү жарыялар кадимки акысыз жарыялардан жогору өзүнчө тизме менен берилет

Жайгаштыруу мисалын кароо
Жарыяны бөлүп белгилөө
Бөлүп белгиленген жарыялар түсү боюнча кадимки жарыядан айырмаланат жана көбүрөөк көңүл бурат

Жайгаштыруу мисалын кароо
Шашылыш катары белгилөө
Тез! Кыска мөөнөттө көп адамды тартуу үчүн, жарыяңызды "Шашылыш" плашкасы менен белгилеңиз

Жайгаштыруу мисалын кароо
Тизерге киргизүү
Сиздин жарыяңыз сайттын бардык баракчаларында тизерлер блогунда пайда болот
Жакынкы жеткиликтүү дата: 2/12/23

Жайгаштыруу мисалын кароо
Жарыяларды көтөрүү
Сайтта жарыялар тизмесинде жарыяларды күн сайын көтөрүү. Сиз кызмат көрсөтүү күчүндө болгон аралыкта күн сайын жарыяны Колдонуучунун кабинетинде өз алдыңызча көтөрө аласыз же бул автоматтык түрдө аткарылат.

Акысыз жайгаштыруу
Акы төлөнүүчү жарыялар кадимки акысыз жарыялардан жогору өзүнчө тизме менен берилет

Бардыгы төлөөгө:
0,00
Жокко чыгаруу
Жарыя кошуу менен, мен Сайттын эрежелери аткаруу үчүн жоопкерчилик алам жана тартам