Жарыялардагы байланыштар

Жарыяларда байланыштарды көрсөтүү үчүн атайын талаа бар.

Эгерде жарыянын текстинде байланыш маалыматы көрсөтүлсө, анда ал байланыштар үчүн талаада көрсөтүлгөн менен дал келиши керек. Болбосо байланыш маалыматы өчүрүлөт.

 

Жарыялар бөлүмүнүн эрежелери
Жарыяларды жол-жоболоштуруу эрежелери
Жарыялардагы байланыштар