Аталышы

Аталышы кыска, нуска болуп жана товардын\кызмат көрсөтүүнүн аталышын камтышы керек.

Аталышында жол берилбейт:

  • КАПС (аббревиатуралардан тышкары)
  • Негизги сөздөрдүн тизмеси
  • Тамга эмес символдорду пайдалануу жана тыныш белгилерин кыянат пайдалануу 
Жарыялар бөлүмүнүн эрежелери
Жарыяларды жол-жоболоштуруу эрежелери
Аталышы