usd:
84,75 с
eur:
98,62 с
rub:
1,20 с
Бүгүн
+10,4 ... +13,5 °С
Ачык
Эртең
+17,1 °С
Ачык
Бүгүн
+10,4 ... +13,5 °С
Ачык
Эртең
+17,1 °С
Ачык

Жардамчы

Башкы экранга oshto.kg кошкуңуз жана жаңылыктардан кабардар болгуңуз келеби?