usd:
89,10 с
Сатып алуу
0,00 с
Сатуу
0,00 с
usd:
89,10 с
eur:
95,23 с
Сатып алуу
0,00 с
Сатуу
0,00 с
eur:
95,23 с
rub:
0,95 с
Сатып алуу
0,00 с
Сатуу
0,00 с
rub:
0,95 с
Бүгүн
+16,6 ... +19,4 °С
Булуттуу
Эртең
+13,5 °С
Жамгыр
Бүгүн
+16,6 ... +19,4 °С
Булуттуу
Эртең
+13,5 °С
Жамгыр

Жардамчы

Башкы экранга oshto.kg кошкуңуз жана жаңылыктардан кабардар болгуңуз келеби?