usd:
82,48 с
eur:
85,86 с
rub:
1,28 с
Бүгүн
+22,4 ... +24,1 °С
Ачык
Эртең
+26,7 °С
Булуттуу
Бүгүн
+22,4 ... +24,1 °С
Ачык
Эртең
+26,7 °С
Булуттуу

Жардамчы

Башкы экранга oshto.kg кошкуңуз жана жаңылыктардан кабардар болгуңуз келеби?