usd:
88,66 с
Сатып алуу
0,00 с
Сатуу
0,00 с
usd:
88,66 с
eur:
94,39 с
Сатып алуу
0,00 с
Сатуу
0,00 с
eur:
94,39 с
rub:
0,93 с
Сатып алуу
0,00 с
Сатуу
0,00 с
rub:
0,93 с
Бүгүн
+13,4 ... +13,8 °С
Ачык
Эртең
+15,1 °С
Булуттуу
Бүгүн
+13,4 ... +13,8 °С
Ачык
Эртең
+15,1 °С
Булуттуу

Жардамчы

Башкы экранга oshto.kg кошкуңуз жана жаңылыктардан кабардар болгуңуз келеби?