usd:
84,79 с
eur:
95,59 с
rub:
1,14 с
Бүгүн
+10,4 ... +10,9 °С
Булуттуу
Эртең
+12,5 °С
Ачык
Бүгүн
+10,4 ... +10,9 °С
Булуттуу
Эртең
+12,5 °С
Ачык