Дарек
Ош, ул. ​Токсонбаева Мамбета, 1
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Курманжан-Датка, 276/2
Телефон
Дарек
Ош, ул. Ленина, 302
Телефон
Дарек
Ош, ​проспект Абсамата Масалиева, 38/1
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Алишера Навои, 11-д, 1
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Абдыкадырова, 172-а
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Исхака Раззакова, 40
Телефон
Дарек
Ош, ул. Ленина, 335
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Гапара Айтиева, 8
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Юбилейная, 1-а
Телефон
Биринчилерден болуп баалаңыз
(0 баалоолор)
Азырынча эч ким баалай элек
Азырынча эч ким сунуштай элек
Авторизацияланыңыз ,
баалоо жана сунуштоо үчүн

Пикирлер

Пикир - бул милдеттүү аргументация менен биздин сайттын башка колдонуучулары менен тажрыйбасын же таасирин бөлүшүүнү каалаган адамдардын пикири же баасы.

Жол берилбейт: уят-сыйытсыз лексиканы, коркутууларды же кемсинтүүлөрдү колдонуу; башка атаандаш компаниялар менен түздөн-түз салыштыруу; компанияны жана\же анын кызиат көрсөтүүлөрүн кемсинткен негизсиз билдирүүлөр; четтик интернет-ресурстарга шилтемелерди жайгаштыруу; жарнама жана өз өзү жарнамалоо.

email киргизиңиз:
Сиздин e-mail сайтта көрсөтүлбөйт
же Автрризацияланыңыз , пикир жазуу үчүн
Көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты
0/12
Кызмат
0/12
Баасы
0/12
Пикир:

Фото жүктөө: