Дарек
Ош, ул. ​Мырзалы Аматова, 1
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Салиевой, 53
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Аскар Шакиров, 240
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Мамаджана, 104/2
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Аскар Шакиров, 8-а
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Толонова, 8-г
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Амир-Тимура, 83
Телефон

Пикирлер

Пикир - бул милдеттүү аргументация менен биздин сайттын башка колдонуучулары менен тажрыйбасын же таасирин бөлүшүүнү каалаган адамдардын пикири же баасы.

Жол берилбейт: уят-сыйытсыз лексиканы, коркутууларды же кемсинтүүлөрдү колдонуу; башка атаандаш компаниялар менен түздөн-түз салыштыруу; компанияны жана\же анын кызиат көрсөтүүлөрүн кемсинткен негизсиз билдирүүлөр; четтик интернет-ресурстарга шилтемелерди жайгаштыруу; жарнама жана өз өзү жарнамалоо.

email киргизиңиз:
Сиздин e-mail сайтта көрсөтүлбөйт
же Автрризацияланыңыз , пикир жазуу үчүн
Пикир:

Фото жүктөө: