Дарек
Ош, ул. ​Исхака Раззакова, 2/1
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Толонова, 73-а
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Мамырова, 252/3
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Кулигова, 512/1
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Мамырова, 103-а, 1
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Гапара Айтиева, 153
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Исхака Раззакова, 13-а
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Сатиева, 13-а
Телефон
Дарек
Ош, ул. Монуева, 83-а
Телефон
Дарек
Ош, ул. ​Насирдинова, 201
Телефон

Пикирлер

Пикир - бул милдеттүү аргументация менен биздин сайттын башка колдонуучулары менен тажрыйбасын же таасирин бөлүшүүнү каалаган адамдардын пикири же баасы.

Жол берилбейт: уят-сыйытсыз лексиканы, коркутууларды же кемсинтүүлөрдү колдонуу; башка атаандаш компаниялар менен түздөн-түз салыштыруу; компанияны жана\же анын кызиат көрсөтүүлөрүн кемсинткен негизсиз билдирүүлөр; четтик интернет-ресурстарга шилтемелерди жайгаштыруу; жарнама жана өз өзү жарнамалоо.

email киргизиңиз:
Сиздин e-mail сайтта көрсөтүлбөйт
же Автрризацияланыңыз , пикир жазуу үчүн
Пикир:

Фото жүктөө: