Дарек
Ош, ул. Разакова, 8
Телефон
Биз жөнүндө
Кинотеатр Семетей насчитывает более чем 40 летнюю историю работы. Кинотеатр «Кинобокс Семетей» снова был открыт 1 июня 2017 года. Это первый кинотеатр на Юге страны где все залы оснащены цифровым оборудованием ведущих мировых производителей Barco и Christie. Кинотеатр «Кинобокс Семетей» размещает 4 зала, все залы оборудованы системами воспроизведения видео в формате 3D. Звуковое оборудование Dolby 750, выдающей 7 канальный звук, а также зал с 11.1 канальным звуком Auro3D, благодаря которому создается эффект полного присутствия. Два больших зала вместимостью 168 посадочных мест, средний 110 мест и малый зал вмещает 52 места. Кроме того, зрителей порадуют специально оборудованные парны...

Пикирлер

Пикир - бул милдеттүү аргументация менен биздин сайттын башка колдонуучулары менен тажрыйбасын же таасирин бөлүшүүнү каалаган адамдардын пикири же баасы.

Жол берилбейт: уят-сыйытсыз лексиканы, коркутууларды же кемсинтүүлөрдү колдонуу; башка атаандаш компаниялар менен түздөн-түз салыштыруу; компанияны жана\же анын кызиат көрсөтүүлөрүн кемсинткен негизсиз билдирүүлөр; четтик интернет-ресурстарга шилтемелерди жайгаштыруу; жарнама жана өз өзү жарнамалоо.

email киргизиңиз:
Сиздин e-mail сайтта көрсөтүлбөйт
же Автрризацияланыңыз , пикир жазуу үчүн
Пикир:

Фото жүктөө: