Жолдорду, аэродромдорду, туннелдерди куруу жана оңдоо в Оше

Чыпкалар